Symposion 2005

Doel van het Symposion 2005 was het inspireren van de samenleving. Voortbouwend op de beelden die overal in de stad Gorinchem de erfenis van het succesvolle Symposion 1974 vertegenwoordigden, werd een brug geslagen tussen het verleden en het heden, met verwijzingen naar een mogelijk toekomstig Utopia. De inspiratie voor die toekomst werd mede gestimuleerd door de participatie van de inwoners van Gorinchem. Actieve deelname van de jeugd was belangrijk in 2005. In de historische vestingdriehoek Gorinchem, Woudrichem en Vuren kwamen in de zomermaanden van 2005 veel kunstdisciplines samen, vaak in onderlinge samenhang. Zo vormde een geometrische installatie het decor voor een theaterperformance en gaven tijdens de opening door Hare Majesteit Koningin Beatrix balletdansers een voorstelling op een monumentaal kunstwerk. Veel aandacht was er voor avant-gardistische modeshows op diverse locaties in de stad en in een historisch fort, midden in een tentoonstelling van precieuze glasobjecten. Literatuur in de boekwinkel, design in een schoolgebouw en beeldende kunst met sieraden in een historisch pand accentueerde de toegankelijkheid van kunst voor iedereen. De hele manifestatie trok zo’n 80.000 bezoekers naar Gorinchem. Dit indrukwekkende resultaat met 450 kunstwerken van 100 kunstenaars werd bereikt dankzij de inspanningen van velen, waaronder 150 vrijwilligers en 70 subsidiegevers en sponsors. Het fundament voor Symposion 2005 werd net als in 1974 gevormd door de deelnemende kunstenaars, die kwaliteit, diversiteit en creativiteit een verschijningsvorm gaven. Maar zonder de vrijwilligers die belangeloos en enthousiast tijd en energie ingezet hebben, daarbij ruimhartig gesteund door subsidies en sponsors, was het Symposion 2005 niet mogelijk geweest. Samen hebben wij onze doelstelling verwezenlijkt en werd Gorinchem beeldhouwerken rijker waar we tot op de dag van vandaag (kijk)plezier aan beleven.

– Martien de Voigt voorzitter symposion 2005