Symposion 1974

Het idee voor een beeldhouwers-symposion in Gorinchem ontstond in 1971 tijdens een bezoek van Simone & Bert van Meteren met Antoinette & Ewerdt Hilgemann aan hun gezamenlijke vriend Ad Dekkers, die ’artist in residence’ was in de Deense plaats Herning. Een locale textielfabrikant daar sponsorde het verblijf van uitgenodigde kunstenaars in samenwerking met de Herning Højskole, waar zij logeerden en tevens les gaven.

De initiatiefnemers: Bert van Meteren, destijds directeur van de Gorcumse Courant, had regelmatig contact met regionale bedrijven en Antoinette & Ewerdt, die het jaar tevoren vanuit Duitsland naar Gorinchem verhuisd waren, brachten hun internationale netwerk van vooraanstaande kunstenaars bijeen en het Symposion was geboren.

In 1972 werd de Stichting Symposion Gorinchem opgericht, met als bestuursleden:

– Hetty van Dulmen Krumpelman-Nijdam, voorzitter
– L.J. van der Heijden, vice-voorzitter
– van Eck, penningmeester
– Antoinette Hilgemann-de Stigter, secretaris
– Bert van Meteren, algemeen lid en projectleider
– Siebe Huizinga, algemeen lid en publiciteitsmanager.

Het uitgangspunt voor de eerste manifestatie, die in 1974 plaats vond, waren de mogelijkheden die Gorinchem de uit te nodigen kunstenaars te bieden had. Het bedrijfsleven werd gevraagd door middel van materiaal-sponsoring een kunstenaar te adopteren. Slechts één kunstenaar per land zou worden uitgenodigd. In totaal waren dat er 10 van buiten en 5 uit Nederland.

Dankzij een aanloopsubsidie van de Gemeente Gorinchem via de toenmalige Wethouder van Culturele Zaken C.J. de Ronde kon de organisatie van start gaan. In totaal namen 31 regionale bedrijven deel en werden projectsubidies ontvangen van het Ministerie van CRM, alsmede van het Prins Bernhard Fonds, de Fondation Européenne de la Culture, de Dr. E. Boekmanstichting en het Glasmuseum te Leerdam.

Na afloop van het zes weken durende evenement besloot de Gorinchemse Gemeenteraad de 15 gerealiseerde kunstwerken aan te kopen en sindsdien staat Gorinchem als ‘kunststad’ op de kaart.

– Antoinette de Stigter bestuurslid Symposion 1974